DuraMarin Lamineringsepoxy

 

 

DuraMarin Lamineringsepoxy är ett två-komponent lösningsmedelfritt epoxysystem, där höga krav ställs på slitstyrka, ytstruktur, tekniska och kemiska egenskaper, åldringsbeständighet m.m.

Produkten kan användas från tunna till tjocka beläggningar. Produktens vidhäftning är mycket god till de flesta material och kan med fördel appliceras på betong, stål, trä, olika vävsorter, spånskivor m.m.

Användningsområde: Laminering

Färger: DuraMarin Lamineringsepoxy levereras som standard som transparant.

Förpackning: DuraMarin Lamineringsepoxy levereras i två till varandra anpassade delar, bas och härdare i blandningsförhållande 2:1 volymdelar.

Produktinnehåll: Basdelen innehåller ett kristallisationsbeständighet harts av bisfenol A och F. Eftersom produkten inte innehåller lösningsmedel föreligger ingen brandfara eller störande lukt.                                

Temperaturbeständighet: Produkten uppfyller de flesta krav på beständighet vid normalt förekommande temperaturområde.

Konsistens: Mycket smidig och lättflytande. Applicering bör ej ske under + 10o C.

 

Transparant epoxy som kan användas tillsammans med vävd glasfiber (roving), kolfiberväv och kevlarväv. DuraMarin lamineringsepoxy kan även användas som spackel tillsammans med lite microglasballonger. Användbar både till polyuretan- och polystyrenskum.

Snabb vätning av glas-, kol- och aramidfibrer.

Lämplig för reparationer av:

- Båtar

- Surfingbrädor och segelbrädor m.m, där optisk klarhet och färgstabilitet hos grafiska mönster är av stor vikt. 

- Träskrov

- Böldpestbehandling

- Bilar m m. 

 

Säljes i storlekarna:

Liten: 0,3 l

Stor: 1,5 l

 

Fysikaliska och tekniska data.

Fullt uthärdad har lamineringsepoxyn följande data ofylld:

Draghållfasthet (din 53455) 20 N/mm2

Tryckhållfasthet (din 53454) 80 N/mm2

Böjhållfasthet (din 53452) 90 N/mm2

Brottöjning (din 53455) 2 %

 

Övriga uppgifter

Torrhalt 100 %

Glans : Blank

Volymvikt ca 1,07 g/cm3

Bruktid + 20o C Ofylld ca 15 min

Härdningstid + 20°C

Klibbfri ca 8 tim

Uthärdad 7 dygn