DuraSeal Lagningsbruk

Med DuraSeal lagningsbruk kan du reparera ditt betonggolv, balkong eller trappa.

DuraSeal består av ett 2-komponent epoxibaserat lagningsbruk i betonggrå färg. Med DuraSeal kan du spackla och laga de flesta typer av skador. Arbeta med DuraSeal i temperaturer mellan +5 till +20 C på torra och rena ytor.

Systemet är vattentätt och frostbeständigt med en mycket god vidhäftning till de flesta material även trä och stål. Håller för att laga trappnosar och kanter samt skador av alla slag i betonggolv m m. Går att spackla i tunna eller tjocka skikt utan att krympa eller spricka.

Förberedande arbete: Avlägsna alla lösa partiklar och rengör eller dammsug de ytor som skall lagas eller spacklas. Spacklet härdar (torkar) på ca 5-6 timmar.

DuraSeal säljes i 1 kg eller 5 kg förpackningar.