Arbetsbeskrivning

Arbetsbekrivning

DuraTrapp® Naturstensbeläggning

ARBETSBESKRIVNING

Tack för att Ni valt DuraTrapp® Naturstensbeläggning. Börja med att läsa denna arbetsbeskrivning noga innan Ni påbörjar arbetet, så kommer Ni säkert att bli mycket nöjda med resultatet.

EGENSKAPER HOS PRODUKTEN
Systemet ger en vattentät, frostbeständig och dekorativ yta som har mycket god motståndskraft mot slitage och ger ett bra halkskydd. Vidhäftningen är mycket god på de flesta material. Produkten är dessutom helt lösningsmedelsfri.

MATERIAL ÅTGÅNG FÖR ATT BELÄGGA 1 m2 ÄR FÖLJANDE:
Spackel Del A = Bas 2 kg
Spackel Del B = Härdare 1 kg
Stenmaterial för ytbeläggning ca 6 kg


FÖRBEREDANDE ARBETEN
Högtryckstvätta eller slipa de ytor som skall beläggas. Laga därefter upp eventuella skador med DuraSeal lagningsbruk. Tänk på att beläggningen bygger endast ca 5 mm, därför bör underlaget vara ganska slätt. Lösa klinker, skiffer eller annan typ av beläggning måste fästas eller avlägsnas, målade trappor skall dessutom mattslipas. Skarpa kanter typ trappnosar, hörn eller sidor bör slipas runda. Före applicering av spacklet måste ytorna vara torra och rena. Läggning bör inte ske vid temperaturer under +10o C (minsta temperatur dygnet runt)och inte över +25o C.

BLANDA OCH LÄGG PÅ SPACKLET PÅ FÖLJANDE SÄTT
Spackel del B blandas i spackel del A tills en jämn grå färg erhålls. OBS! Det krävs en kraftig borrmaskin. Blanda endast 1 kvm åt gången. Töm snarast ut allt spackel från hinken på trappan, och fördela därefter spacklet med lämplig tandspackel på 1 kvm. Detta gäller såväl plansteg som sättsteg, börja alltid överst. Åtgången skall vara ca 3 kg/m2. Efter påföring av spacklet slätspackla med en bredspackel av stål. Tänk på att vara lätt på handen så Du inte förändrar skikttjockleken. OBS! Var extra noga med trappnosarna.

ATT LÄGGA PÅ NATURSTEN
Rör runt bland sten, så dammet går till botten. Plansteget, ströa på rikligt med sten, använd en handsopborste att fördela stenen jämnt med. Sopa bort allt överskott som inte fäst i spacklet. Klappa ner stenen med en klappbräda så att den kommer ner i botten på spacklet, gör inga cirkelformade rörelser med verktyget, då är risken stor att stenen kladdas med spackel. Sättsteget, lägg ut en kraftig sträng med sten på plansteget under, använd stålspacklen och dra upp stenen försiktigt så att den fäster jämnt. Då detta är till belåtenhet klappa ner stenen på samma sätt som vi beskriver då det gäller plansteget.
OBS! Strö inte sten på de sista 10 cm, där skall du ansluta med nästa sats spackel.

PRAKTISKA RÅD OCH TIPS
Är din trappa smutsig använd DuraClean för rengöring. Behöver du laga eller spackla din trappa, använd DuraSeal lagningsbruk vid grövre lagningar och trappspackel(epoxispackel) vid finspackling för bästa resultat.

Efter sammanblandning av del A och B, startar en kemisk reaktion som inte kan avbrytas. Blanda endast 1 sats åt gången. Vid tidskrävande arbete, typ små ytor, trappsidor eller kanter, dela förpackningen (använd en våg). Skall arbetet avbrytas, görs detta i vecket mellan sättsteg och plansteg. Om er trappa är över 5 kvm, är det en fördel att vara 2 personer som hjälps åt att lägga. Ex: en person lägger på spacklet och nummer två lägger på stenen.

Den färdiga blandningen skall spacklas ut inom 20 minuter. Efter spackling har ni ca 20 min på Er att lägga på stenen. Högre temperaturer ger snabbare härdning och lägre temperaturer ger längre härdning. Arbeta inte på starkt sol uppvärmda ytor. Förvara spacklet i rumstemperatur föreblandning, varmt spackel förkortar brukstiden avsevärt.

Rengör verktyg och utrustning direkt efter användandet i cellulosaförtunning.

OBS! Eftersom det är natursten, kan det förekomma små skillnader på stenen vid olika leveranser, om så är fallet, blanda stenen från samtliga förpackningar föreläggning. Det kan förekomma järnhaltiga stenar i beläggningen, om det uppstår rostfläckar, avlägsnas dessa med saltsyra.

DESSA VERKTYG BEHÖVER DU
Murslev typ tungslev. Blandningsvisp & kraftig borrmaskin. Tandspackel ca 20 cm bred. 2 st bredspacklar ca 20 cm. Ett verktyg att klappa ner stenen med. En hård handsopborste. Arbetshandskar.

DuraTrapp® Naturstensbeläggning