Gör det själv


Ladda ner en DuraTrapp® - arbetsbeskrivning


  • 1:
    Högtryckstvätta trappan med DuraClean Ecowash Green alternativ slipa trappan.

    Laga ev. skador och håligheter. Spacklet påföres med en tandspackel på såväl sättsteg som plansteg. Släta därefter ut ränderna med en bredspackel. Stenen ströas i spacklet och fördelas jämnt med en sopborste.


  • 2:
    Lägg en sträng med sten på underliggande plansteg och använd en bredspackel att dra upp stenen med på sättsteget, därefter klappas stenen ner i spacklet.

    Trappan är gångbar efter 5-6 timmar.