DuraSeal Lagningsbruk

Det STARKA sättet att reparera sitt betonggolv, balkong eller trappa.

Material

DuraSeal består av ett 2-komponent epoxibaserat lagningsbruk i betonggrå färg.
Produkten säljes i 1 och 5 kilos förpackningar. Med DuraSeal kan
du spackla och laga de flesta typer av skador. Arbeta med DuraSeal i temperaturer mellan +5 till +20o C på torra och rena ytor.


Egenskaper hos produkten

Systemet är vattentätt och frostbeständigt med en mycket god vidhäftning till de flesta material även trä och stål. Håller för att laga trappnosar och kanter samt skador av alla slag i betonggolv m m.
Går att spackla i tunna eller tjocka skikt utan att krympa eller spricka.


Förberedande arbete

Avlägsna alla lösa partiklar och rengör eller dammsug de ytor som skall lagas eller spacklas.
Spacklet härdar (torkar) på ca 5-6 timmar.