Gör det själv


Ladda ner en DuraTrapp® - arbetsbeskrivning


  • 1:
    Högtryckstvätta trappan med DuraClean  Alg-rent alt. slipa trappan.

    Laga ev. skador och håligheter. Spacklet påföres med en tandspackel på såväl sättsteg som plansteg. Släta därefter ut ränderna med en bredspackel. Stenen ströas i spacklet och fördelas jämnt med en sopborste.


  • 2:
    Lägg en sträng med sten på underliggande plansteg och använd en bredspackel att dra upp stenen med på sättsteget, därefter klappas stenen ner i spacklet.

    Trappan är gångbar efter 5-6 timmar.